Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI I SERWISU INTERNETOWEGO WWW.FITQBE.COM

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://fitqbe.com („Fitqbe”, „Serwis”).

Fitqbe jest innowacyjną platformą gamifikacyjną skierowaną do następujących grup usługobiorców: właścicieli firm, stowarzyszeń, podmiotów publicznych i innych organizacji oraz ich użytkowników. Fitqbe umożliwia wprowadzenie sportu i zdrowego trybu życia w codzienności użytkowników. Misją Fitqbe jest integrować oraz motywować użytkowników do prowadzenia aktywnego stylu życia, poprzez budowanie społeczności w danej firmie lub organizacji, organizowanie wydarzeń sportowych opartych na zdrowej rywalizacji tudzież obieraniu wspólnego celu, a wszystko to w atmosferze dobrej zabawy.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.

Zespół Fitqbe

I. OCHRONA PRYWATNOŚCI

1. Spółka FITQBE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Fitqbe”, „my”, „Spółka”) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis internetowy pod adresem www.fitqbe.com. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Serwisem. Serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez Użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Większość logów (dzienniki serwera) nie jest powiązanych z żadnym konkretnym Użytkownikiem. Wszelkie dane Użytkowników uzyskane za pośrednictwem Serwisów przeznaczone są na nasz użytek.

2. Wszelkie wyrażenia pisane z wielkiej litery posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie Aplikacji i Serwisu internetowego www.fitqbe.com („Regulamin”), chyba że inaczej postanowiono w niniejszej Polityce prywatności.

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Ogólne

2.1 Administratorem danych przetwarzanych w Serwisie jest spółka FITQBE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolska 11/53, 01-045 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000605281; kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, NIP: 5272761750, REGON: 363874982, adres e-mail: office@fitqbe.com.

2.2 W Fitqbe powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iodo@fitqbe.com.

2.3 Wszelkie pochodzące od Państwa dane osobowe gromadzone są na dwa sposoby:

2.4 Użytkownik zobowiązuje się do:

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych

2.1 Fitqbe przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

2.2 W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie naszych Powiadomień lub Newsletterów, przetwarzamy również podany przez Ciebie adres e-mail dla tych celów.

2.3 Dodatkowo, możemy przetwarzać dodane przez Ciebie w Twoim profilu Użytkownika zdjęcie. Zdjęcie dodajesz całkowicie dobrowolnie i możesz je w każdym czasie zmienić lub usunąć. Umieszczone zdjęcie będzie widoczne dla innych użytkowników Serwisu; zamieszczonego zdjęcia nie będziemy wykorzystywać w żadnym innym celu.

3. Cele przetwarzania danych osobowych

Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

c. w celu prowadzenia działań z zakresu marketingu i przekazywania informacji handlowych, obejmujących na przykład otrzymywanie wiadomości w formie Newsletteru lub Powiadomień, informacji o promocjach, wyprzedażach, imprezach i konkursach organizowanych przez Fitqbe – na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym przez nas każdorazowo celu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Udzieloną zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Zgoda może być przez Ciebie udzielona lub wycofana w Ustawieniach Serwisu w zakładce „Powiadomienia”;

d. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. w szczególności wystawiania oraz przechowywania faktur w związku z przeprowadzonymi transakcjami – podstawą przetwarzania danych jest wówczas niezbędność ich przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas;

4. Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez następujący okres:

5. Powiadomienia

5.1 W przypadku korzystania z Serwisu i wyrażeniu przez Ciebie zgody możesz otrzymywać od nas następujące Powiadomienia:

6. Prywatność

6.1 W przypadku korzystania z Serwisu i wyrażeniu przez Ciebie zgody możesz podać nam lub wyrazić zgodę na udostępnienie w Serwisie dla innych użytkowników następująccyh informacji:

7. Profilowanie

Twoje dane osobowe podlegają czynności profilowania, polegającej na analizie Twojej aktywności w Serwisie (np. treningi, Twoja lokalizacja, rywalizacje, wydarzenia, grupy, wyniki), a następnie, w oparciu o te informacje, kierowaniu do Ciebie spersonalizowanych ofert produktów lub usług Fitqbe lub naszych partnerów, z którymi współpracujemy. W przypadku podania daty urodzenia Fitqbe kieruje do Ciebie ponadto oferty specjalnie dostosowane do Twojego wieku. Profilowanie pozwala nam na oferowanie Ci produktów lub usług dopasowanych do Twoich potrzeb i zainteresowań. Podstawą dokonywania czynności profilowania są cele marketingu bezpośredniego jest nasz prawnie uzasadniony interes. Fitqbe nie będzie jednak podejmował wobec Ciebie wiążących decyzji w sposób zautomatyzowany. Wobec czynności profilowania przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnej formie.

8. Odbiorcy danych

8.1 Odbiorcami przetwarzanych przez Fitqbe danych osobowych będą:

9. Prawa Użytkowników

9.1 W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownik ma prawo:

9.2 Oświadczenia w zakresie realizacji ww. praw oraz wszelkie uwagi prosimy kierować pod adres e-mail: office@fitqbe.com.

9.3 Jeżeli mimo naszego wsparcia uznasz, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

III. BEZPIECZEŃSTWO

1. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Serwis przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Wszystkie dane są szyfrowane na drodze między serwerem a komputerem Użytkownika, w tym również formularze.

2. Serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności. Nie odpowiadamy za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach Serwisu.

IV. ZMIANY

1. W przypadku zmiany Polityki Prywatności obowiązującej w Serwisie, Fitqbe zamieści odpowiednią modyfikację na niniejszej podstronie.

2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies), czytaj więcej.