Benefity pozapłacowe 2018

sierpień 3, 2018

Spadek bezrobocia, niż demograficzny i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z branż takich, jak nowe media czy IT to tylko niektóre czynniki wpływające na wzrost pozycji pracownika na polskim rynku pracy. Jak wynika z danych raportu International Business Report firmy Grant Thornton aż 60 proc. polskich firm deklaruje problemy ze znalezieniem wykwalifikowanego personelu i jest to najwyższy odsetek odnotowany podczas dziewięciu lat publikacji raportu. Ta wyjątkowa sytuacja na rynku pracy zmusza firmy do rywalizacji o najlepsze talenty i oferowanie nie tylko atrakcyjnych wynagrodzeń, ale i bogatych świadczeń pozapłacowych.

Sprawdź, jakie korzyści dla przedsiębiorstwa może mieć wprowadzenie dodatkowych benefitów i które z nich są najbardziej popularne wśród polskich pracodawców.

Świadczenia pozapłacowe dla pracowników

BENEFITY POZAPŁACOWE 2018: Dlaczego przedsiębiorcy decydują się na wprowadzenie świadczeń pozapłacowych dla pracowników?

Szeroki zakres benefitów to przede wszystkim narzędzie wspierające proces rekrutacji, pozwalające na wyróżnienie oferty pośród firm konkurencyjnych i czynniki wpływający na utrzymanie pracownika w firmie. Co więcej, oferowanie świadczeń pozapłacowych pozytywnie wpływa na tzw. employer branding. Jest swojego rodzaju zapewnieniem, że firma jest przyjazna pracownikom, dba o budowanie relacji oraz wzmocnienie zaangażowania personelu. To jeden z dowodów, że dany pracodawca stawia nacisk na rozwój, motywację oraz satysfakcję zawodową ludzi, których zatrudnia. Jest to szczególnie ważne z perspektywy najmłodszych pokoleń wkraczających na rynek pracy, które – jak pokazują badania – wykazują duże oczekiwania w stosunku do pracodawcy w aspekcie wsparcia organizacyjnego i finansowego na rozwój swoich pasji po godzinach pracy.

Oferowanie dodatkowych benefitów to także świetny sposób na zatrzymanie w pracy najlepszych talentów. Dobrze zbudowany pakiet benefitów to element tworzący przyjazną kulturę organizacji i budujący wspierającą motywację i zaangażowanie atmosferę pracy. Prywatna opieka medyczna, karty sportowe, fundusze na w szkolenia i konferencje czy też elastyczny czas pracy mają ogromny wpływ na motywację, produktywność i lojalność zatrudnionych osób.

Popularne świadczenia pozapłacowe w 2018 roku

Według danych z raportu firmy Sedlak & Sedlak „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku”, od lat najpopularniejszym świadczeniem pozapłacowym dla pracowników są karnety na siłownie i do klubów fitness. W bieżącym roku benefit ten otrzymuje aż 46,5% pracowników. Kolejne w rankingu najczęściej oferowanych benefitów jest ubezpieczenie na życie (38,3%). Na trzecim miejscu znalazł się podstawowy pakiet opieki medycznej (36,5%).

Raport „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku”

Źródło: Raport „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku”

Pakiet sportowy

Dlaczego karnety na siłownie i do klubów fitness znalazły się na pierwszym miejscu najczęściej oferowanych przez pracowników benefitów? Pracodawcy przykładają coraz większą uwagę do kondycji fizycznej i psychicznej swoich zatrudnionych, dostrzegając jak duży wpływ ma ona na produktywność i zaangażowanie w pracę. Co więcej, świadczenie to jest stosunkowo niedrogie, szczególnie w przypadku wykupienia karnetu dla większej grupy pracowników.

Ubezpieczenie na życie

Jednym z najpopularniejszych świadczeń pozapłacowych jest również dodatkowe ubezpieczenie na życie. Taka polisa jest solidnym zabezpieczeniem finansowym dla rodziny pracownika w przypadku jego śmierci. Często może także obejmować innych, wyznaczonych członków rodziny zatrudnionej osoby.

Warto podkreślić, że wykupienie ubezpieczenia na życie niesie za sobą także korzyści dla pracodawców. Zgodnie z Kodeksem Pracy, w sytuacji śmierci pracownika, polisa pokryje za firmę część opłat na rzecz uprawnionego. Co więcej, że w przypadku kiedy to firma pokrywa składki – można wliczyć je w koszty uzyskania przychodu.

Pakiet opieki medycznej

Kolejnym popularnym, a zarazem jednym z najbardziej pożądanych przez pracowników świadczeniem pozapłacowych jest prywatna opieka medyczna. Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia, opieka medyczna często oferowana jest nie tylko samym pracownikom, ale także najbliższym członkom ich rodzin. Szybki dostęp do szerokiego grona specjalistów i skrócony czas oczekiwania na wizyty to bardzo przydatny benefit, który daje poczucie bezpieczeństwa.

W przypadku tego świadczenia pozapłacowego także można zauważyć znaczącą korzyść dla pracodawcy. Przekłada się ono bowiem na skrócenie czasu absencji chorych pracowników, a co za tym idzie – mniejsze straty dla całego przedsiębiorstwa.

Sport, ubezpieczenie, lekarz… i co dalej?

Opisane powyżej benefity pozapłacowe stanowią standard pakietu świadczeń pozapłacowych dla większych firm operujących na polskim rynku. Pracodawcy aktywnie poszukują jednak nowych sposobów na budowanie zaangażowania zespołu, integrację i motywację zatrudnionych. Jakie jeszcze świadczenia znajdziemy w ofercie polskich pracodawców?

Dodatek do wynagrodzenia dla pracowników

Budżet na szkolenia i konferencje

Jak pokazują liczne badania w tym raport płacowy No Fluff Jobs z 2018 roku*, dla reprezentantów takich branż jak chociażby IT w pracy najważniejsze nie jest już wynagrodzenie, a możliwość rozwoju. Dlatego właśnie ogromne znaczenie ma dla nich podejście firmy do stałego dokształcania swoich pracowników. Jest to szczególnie ważne w przypadku zawodów, w których narzędzia pracy stale się zmieniają. Są to m.in. programiści, rekruterzy czy też marketerzy, którym najnowsze rozwiązania technologiczne mogą znacznie usprawnić pracę.

To świadczenie pozapłacowe ma oczywiście również nieocenione plusy z perspektywy firmy. Pozwala nie tylko przyciągnąć ambitnych i zaangażowanych w samorozwój kandydatów, ale także gwarantuje świetnie wyszkoloną kadrę. Benefit ten jest potwierdzeniem, że pracodawca myśli przyszłościowo, ponieważ daje swojemu zespołowi motywację do dalszego działania. Dzięki temu pracuje on szybciej i sprawniej, a firma jest na bieżąco z najnowszymi trendami na rynku i może zyskać znaczącą przewagę nad konkurencją.

Elastyczne godziny pracy

W dzisiejszych czasach coraz więcej pracowników nie zgadza się na z góry ustalone godziny pracy. Jest to szczególnie widoczne wśród młodych osób, które dopiero wkraczają na rynek pracy. Oczekują oni od pracodawcy pełnego zrozumienia ich potrzeb, w tym także utrzymania tzw. work-life-balance, czyli równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. Jeśli dana osoba ma elastyczny harmonogram, może lepiej gospodarować swoim czasem i w ciągu dnia pozałatwiać sprawy, których nie mogłaby  zrobić, pracując w ściśle wyznaczonych ramach czasowych. Taki benefit umożliwia efektywne planowanie pracy, a także wykonanie więcej czynności w ciągu dnia.

Zwiększenie elastyczności może być potrzebne również pracodawcy. Dzięki niej, firma stale podąża za zmieniającymi się trendami oraz wyzwaniami rynku, a do tego efektywnie realizuje wyznaczone plany (np. sprzedażowe). Ponadto, świadczenie to niesie za sobą masę korzyści ekonomicznych, takich jak np. zmniejszenie liczby absencji i spóźnień pracowników czy też większe możliwości zagospodarowania biura.

Benefity pozapłacowe 2018

Grywalizacja

Nic nie daje takiej motywacji i “kopa do działania”, jak zdrowa rywalizacja. Zwiększa zaangażowanie pracowników i satysfakcję z pracy, a do tego pozytywnie wpływa na ich samopoczucie. Stosowanie tzw. grywalizacji to jeden z elementów składających się na pracowniczą strategią well-beingową, ponieważ wspiera zarówno psychiczne, jak i fizyczne zdrowie pracowników.

Narzędziem, które pomoże sprawnie i szybko zorganizować akcje angażujące rywalizację pomiędzy pracownikami jest platforma FITQBE. W innowacyjny sposób wykorzystuje ona grywalizację do budowy zintegrowanego programu świadczeń pozapłacowych. Za jej pomocą pracodawca może organizować zarówno lokalne, jak i globalne rywalizacje np. pomiędzy poszczególnymi działami firmy. Mogą to być chociażby wyzwania sportowe, wspierające określone cele charytatywne. Tego typu działania wpływają na zwiększenie lojalności oraz przywiązania do danej firmy, a do tego bardzo wyróżniają ją na tle konkurencji. Mają zatem nieocenione korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i pracowników.

Popularność świadczeń pozapłacowych w 2018 roku

Z danych wspomnianego wyżej raportu sporządzonego przez firmę Sedlak & Sedlak wynika, że aż 71% respondentów otrzymuje w swojej pracy dodatkowe benefity i korzysta z nich 90% pracowników. Zdecydowanie najczęściej przyznawane są one w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, które liczą ponad 250 osób. Warto mieć też na uwadze fakt, że duży wpływ na to, czy dana firma oferuje świadczenia pozapłacowe ma nie tylko jej wielkość, ale również kapitał oraz branża.  

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku

*mikro (1-9 zatrudnionych), małe (10-49 zatrudnionych), średnie (50-249 zatrudnionych), duże (250 do 499 zatrudnionych), wielkie (500 i powyżej zatrudnionych).

Źródło: Raport „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku”

Podsumowanie

Dodatkowe benefity mają bardzo duży wpływ na zaangażowanie oraz lojalność pracowników, a nawet działanie całej firmy. Odgrywają także znaczącą rolę w budowaniu pozytywnego wizerunku pracodawcy. Nic więc dziwnego, że rynek świadczeń pozapłacowych tak dynamicznie się rozwija. Jeszcze niedawno kojarzyły się one tylko z dużymi, międzynarodowymi korporacjami. Dziś wprowadza je coraz więcej także średnich i małych przedsiębiorców, którzy wiedzą, że dzięki nim mogą budować i wzmacniać swoją przewagę konkurencyjną.

Pracownicy oczekują, że firmy będą rozszerzać swoją ofertę dodatkowych świadczeń o szereg programów na rzecz zdrowia psychicznego, fizycznego, rozwoju duchowego i poprawy sytuacji finansowej. Aby spełnić te oczekiwania, pracodawcy inwestują w programy na rzecz pracowników, które jednocześnie wpisują się w strategię społecznej odpowiedzialności biznesu oraz rozwoju talentów. 63 proc. Badanych we wspomnianym raporcie firmy Sedlak&Sedlak, określa oferowany przez firmy w Polsce poziom programów sprzyjających budowaniu well-being, jako zaledwie podstawowy. Jeśli firmy sięgają po bardziej zaawansowane rozwiązania, to z reguły dają pracownikom możliwość pracy zdalnej (43%) lub proponują elastyczny czas pracy (54%), często deklarują również zwrot kosztów siłowni (65%). Fitqbe to platforma, która spina wszystkie elementy well-being oraz CSR w jednym rozwiązaniu, wychodząc na przeciw temu trendowi.

Źródła:

  1. Podsumowanie raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku”
  2. Zarobki w branży IT w 2018 roku. Raport No Fluff Jobs

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies), czytaj więcej.